drowning

my man

Semua perlahan menjadi tiada berbatas, awalnya kabur kelamaan makin nyata dan tiada pembeda. Antara batas nyata dan khayal, antara mimpi dan kenyataan, antara perempuan itu dan lelakinya.

Continue reading

Advertisements